Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mopperen, klagen en jammeren. Onder andere over ‘mopperen’ binnen een bedrijf of overheidsorganisatie. Zo stelt Annefloor Klep, onderzoekster bij de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), dat “een mopperende werknemer een meerwaarde vormt voor een onderneming“. In haar onderzoek geeft ze bijvoorbeeld aan;

Managers die hun team beter willen laten presteren, doen er wijs aan werknemers hun negatieve emoties vrijelijk te laten uiten. Uiteindelijk leidt dat tot het beter oplossen van ingewikkelde problemen en ook een groter saamhorigheidsgevoel.

Annefloor Klep is in 2010 promoveert aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderzoek en keek naar hoe krampachtig veel organisaties hun werknemers in toom proberen te houden als het gaat om negatieve emoties. En vooral ook uitsluitend positieve geluiden willen uitzenden. “Maar dat is bepaald niet altijd de juiste strategie“, stelt Annefloor Klep na experimenten met teams van ‘proefpersoneel’. Zij ontdekte, na het tonen van vrolijke of juist droevige filmpjes, dat analytische taken juist beter worden volbracht wanneer een team negatieve emoties met elkaar deelt. Overigens blijken teams met positieve emoties beter in creatieve taken.

Dit soort onderzoeken en ideeën zijn de basis voor onze workshop, waarbij we de wetenschap even links laten liggen en vooral in gaan op het praktische. DOEN!